Psychodrama opleidingen


ErvaringsgroepGroepssamenstelling:


Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemersAantal bijeenkomsten:


De 5 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09:30u tot 16:30u, behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10:30uDoelstelling:


Uitgebreide kennismaking met actie- en dramatechnieken.Methodiek:


 • Deze leergroep richt zich naar elkeen die wil werken aan persoonlijke groei en meer inzicht wil krijgen in eigen functioneren.
 • Met de hulp van psychodramatechnieken wordt de mogelijkheid geboden om zichzelf beter te leren kennen.
 • Men ondervindt als het ware aan den lijve wat psychodrama in beweging kan zetten en leert op actieve wijze hoe de technieken van psychodrama gehanteerd kunnen worden.
 • Van de deelnemers wordt een zekere motivatie en actieve participatie verwacht.
 • In het belang van het groepsproces wordt op elke bijeenkomst de aanwezigheid van iedere cursist verwacht.
 • Na elke sessie wordt er tijd uitgetrokken om aan processing te doen. De gehanteerde actietechnieken worden toegelicht met reflectie op hun toepasbaarheid voor de doelgroep waarmee je werkt.


Theorie:


Bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteldData:


5 - 12 - 19 - 26 oktober / 09 november


580€ (5 warme maaltijden, literatuur, koffie/thee en water inbegrepen)

Module 1Groepssamenstelling:


Alle leden uit de ervaringsgroep komen voor deze module in aanmerking. Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers.


 

Aantal bijeenkomsten:


De 7 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09:30u tot 16:30u, behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10:30u


 

Doelstelling:


Inzicht krijgen in de taken van een (co-)director en aansluitend specifieke vaardigheden leren toepassen.


 

Methodiek:


 • De groepsleden oefenen de verschillende rollen in die een director (analist, therapeut, groepsleider en regisseur) zich eigen moet maken.
 • De rol van co-director (empathisch vermogen, zich afstemmen op de protagonist en director…) wordt onder de loep genomen en ingeoefend.
 • De theorie van de ervaringsgroep wordt verder uitgediept en aangevuld met thema’s die onder te brengen zijn bij geschiedenis, ethiek en methodiek.
 • De aangereikte literatuur dient als leidraad om de theoretische achtergrond te verbreden en steun te geven aan de praktijk.
 • In het belang van het groepsproces verwachten we op elke bijeenkomst de aanwezigheid van ieder groepslid.
 • De groepsleden, directors en co-directors worden gestimuleerd tot het reflecteren over het eigen handelen.

 

Theorie:


Bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteldData:


7 december / 11 januari / 8 - 15 - 22 februari / 15 - 22 maart


776€ (5 warme maaltijden, literatuur, koffie/thee en water inbegrepen)
Module 2Groepssamenstelling:


Alle leden uit module 1 komen voor deze module in aanmerking. Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers.


 

Aantal bijeenkomsten:


De 7 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09:30u tot 16:30u, behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10:30u


 

Doelstelling:


Inzicht krijgen in groeps(therapeutische) processen Psychodramatechnieken kunnen toepassen.Methodiek:


 •  De cursisten oefenen zich in het leiden van de groep met aandacht voor het gehele groepsproces (recapitulatie, warming-up, actiefase, sharing).
 • De ‘persoon’ van de therapeut beïnvloedt zijn handelen; elk dient zich bewust te worden van persoonlijke sterktes en beperkingen; in ons handelen leren we omgaan met weerstanden, overdracht en tegenoverdracht.
 • We bouwen de theorie verder uit met bijzondere aandacht voor groepsdynamica, sociometrie en aanverwante gebieden. Casussen vanuit de eigen werkervaring kunnen worden aangebracht, en daarbij onderzoeken we, hoe we in deze concrete situatie psychodramatechnieken kunnen hanteren.
 • De aangereikte literatuur dient als leidraad om de theoretische achtergrond te verbreden; er zal vanuit het praktisch oefenen daarnaar gerefereerd worden.
 • In het belang van het groepsproces verwachten we de aanwezigheid van ieder groepslid op elke bijeenkomst.


Theorie:


Bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteldData:


29 maart / 05 april / 03 - 10  mei / 7 - 21 - 28 juni


776€ (5 warme maaltijden, literatuur, koffie/thee en water inbegrepen) 


Contact


 

Adres: Plattebeursstraat nr 5 • 8740 Pittem


Tel: 0486/178 561


Mail: moira.verhofstadt@gmail.com


Website: HuisHeip