HomeLAAT JE OPLEIDEN IN


ACTIE- EN

PSYCHODRAMA

TECHNIEKENWelkom op de website van het Centrum

voor PsychoDrama en PsychoTherapie.


Wat we doenWelkom op de website van het Centrum voor PsychoDrama en PsychoTherapie. Dit centrum, enig in België, heeft tot doel alle geïnteresseerden op te leiden in actie- en psychodramatechnieken.Psychodrama is een methode van (groeps)psychotherapie die door haar grondlegger J.L.Moreno gedefinieerd wordt als: “ de wetenschap die de waarheid exploreert via dramatechnieken. Het handelt daarbij zowel om persoonlijke relaties als om individuele werelden.”


(Who Shall Survive: J.L. Moreno  1953 p.81)Op deze website vind je meer informatie over psychodrama, de werkwijze van het Centrum en haar docenten. Ook kan je inkijken wanneer de eerstvolgende opleidingsdata zijn en kan je je inschrijven voor een opleiding.
Tot kijk!


Moira
Psychodrama is een groepspsychotherapie ontwikkeld door J.L. Moreno (1892-1974). Moreno ontdekte dat therapeutische resultaten konden bereikt worden door het in actie brengen van gebeurtenissen en persoonlijke belevingen in het bijzijn van een betrokken groep.
De opleiding richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden, paramedici, maatschappelijk werkers, psychologen, (ortho)pedagogen… - al dan niet werkzaam in de hulpverleningssector - die zich willen toeleggen om psychodrama als techniek te hanteren.
Prof. Dr. Leni Verhofstadt-Denève ontwikkelde het persoonsmodel, een theoretisch concept dat groeide uit de praktijk. Het vertolkt een existentieel-dialectische visie en dient als referentiekader waarbinnen het therapeutisch handelen kan worden gestuurd.
Er zijn meerdere modules en mogelijkheden. Doorloop onze site om meer te weten.OVER MIJIn 2003 heb ik dit Centrum opgericht. Ik geef ondermeer jaaropleidingen Psychodrama, gericht naar mensen binnen de sociale sector die zelf met deze therapievorm aan de slag willen gaan. Hiernaast geef ik individuele supervisie aan mensen die reeds met psychodrama aan de slag zijn en begeleid ik mensen die zich in een moeilijkere fase van hun leven bevinden en hierbij wat steun nodig hebben.

OASE VAN RUSTHet Centrum ligt in Pittem, in een mooie, rustige omgeving.
Contact


 

Adres: Plattebeursstraat nr 5 • 8740 Pittem


Tel: 0486/178 561


Mail: moira.verhofstadt@gmail.com


Website: HuisHeip