Andere opleidingen

In samenwerking met IE-DP zie: https://opleiding-psychotherapie.be/


Tweedaagse "Psychodrama Puppets Kit"

 

Gedurende twee dagen zullen we enerzijds stilstaan bij de verschillende mogelijkheden van de Psychodrama Puppets Kit, maar anderzijds zal ook ruim tijd gemaakt worden om te oefenen hoe je, in eigen werkveld, deze methoden kunt hanteren. De poppen kunnen zowel voor kinderen als voor volwassenen ingezet worden.

In de tweedaagse leggen we de focus op het individueel werken. 

 

Ontstaan en achtergrond

 

De achterliggende methodiek steunt op de ideeën van psychodrama-ontwerper Jacob Levy Moreno omtrent het "sociaal atoom" dat door hem werd gedefinieerd als " het kleinste netwerk van alle medemensen waarmee een persoon zich op intens emotionele wijze positief of negatief sterk verbonden voelt" (Moreno, 1934). Dit sociaal netwerk kan omwille van diagnostische doeleinden via tests worden bepaald, maar met het oog op therapeutische effecten kan dit sociometrisch netwerk ook effectief in actie worden gebracht meer bepaald via het actiesociogram. Prof. Dr. L. Verhofstadt-Denève (2004) ontwierp een semi-directief protocol over de psychodramatische toepassing van het sociaal atoom of actiesociogram bij adolescenten en jonge volwassenen via de ruimtelijke situering van belangrijke anderen gesymboliseerd door groepsleden of objecten (bvb. door stoelen, kussens,..).

 

Dit protocol bleek zeer werkbaar en het oorspronkelijk protocol werd bewerkt tot een versie waarbij de cliënt zichzelf en belangrijke anderen zeer concreet vorm kan geven en identificeren door de poppen te verrijken met kleertjes, haarkleur, mondje, houding en afstand tot zichzelf en elkaar, te kunnen kiezen (Verhofstadt-Denève, Dillen, Helskens & Siongers, 2004).

 

Ook de therapeut kiest en kleedt een pop voor zichzelf. Alle dialogen met de cliënt en belangrijke anderen worden gevoerd via de poppen en niet rechtstreeks met de therapeut wat veel minder confronterend en speelser overkomt. Het blijkt dat ((heel) jonge)cliënten perfect in staat zijn om de rol van de significante ander in te nemen wanneer bijvoorbeeld de therapeut die significante ander aanspreekt. De cliënt blijkt namelijk spontaan te antwoorden vanuit de nieuwe rolpositie wat een volwaardige inlevingsmogelijkheid in de ander impliceert. Met deze methode wordt het aldus perfect mogelijk om alle belangrijke psychodramatische technieken zoals rolneming, dubbelen, spiegelen… te hanteren. Men kan hier met recht spreken over een volwaardige psychodrama-toepassing, bruikbaar voor volwassenen alsook voor (jonge)kinderen.

 

Graag ga ik met jullie aan de slag om ons gedurende deze twee dagen te richten op dit uitgewerkt protocol van het actiesociogram met de popjes. Het wordt een combinatie van theorie en praktijk alwaar ik de nadruk leg op het zelf aanwenden/oefenen van de verschillende technieken. Deze kunnen jullie dan verder binnen je eigen praktijk implementeren en sommige handelingen kunnen indien nodig aangepast worden rekening houdend met de noden van de diverse doelgroepen waarmee je werkt.


Datum: 10 en 11 juni 2024

 

Prijs Tweedaagse: 236,21€ excl btw (62,79€ btw) Totaal: 299,00€

(inbegrepen: Literatuurpakket, koffie en thee)

Werkuren: van 09:30 tot 16:30u (een uur en kwart middagpauze)Plaats: Plattebeursstraat 5 / 8740 Pittem (vlot bereikbaar met trein/bus tot in Tielt, vervoer v station wordt geregeld) 


 
Supervisiedagen


Heb je reeds in het verleden kennis gemaakt met psychodrama?

Probeer je soms de technieken in je eigen werksituatie te hanteren, maar weet je niet altijd meer hoe de verschillende stadia van psychodrama verlopen?

Heb je reeds je eigen director stijl ontwikkeld en/of ben je toe aan nieuwe uitdagingen?

Wil je enkele technieken nog eens opfrissen?…


Dan kan deze supervisiegroep jou misschien verder op weg helpen:


Onder leiding van een erkend psychodramaturg kan je concrete situaties aanbrengen en samen op zoek gaan naar gepaste actie- en dramatechnieken specifiek voor de doelgroep waarmee je werkt.


Inschrijving op afspraak.

Groepssupervisie met max 4 deelnemers prijs voor 3u = 220€

Individuele supervisie anderhalf uur aan = 90€


Plaats

Plattebeursstraat nr 5

8740 Pittem

Of ook mogelijk te Gent, Kortrijksesteenweg 391 (niet ver van station Gent Sint-Pieters)

Tel. 0486/178.561Andere interessante opleidingen


1) INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE VOOR VOLWASSENEN

2) OPLEIDING KINDER- EN JEUGDPSYCHOTHERAPIEExterne vorming en Workshops


Naast het boven vermeld opleidingsaanbod, is er tevens mogelijkheid om beroep te doen op onze ervaring en theoretische kennis door middel van workshops en/of voordrachten. Instellingen, scholen bedrijven en andere organisaties kunnen ons contacteren.

In overleg pogen we vorm en inhoud af te stemmen op uw specifieke vragen.