Psychodrama opleidingen

Ervaringsgroep

Ervaringsgerichte kennismaking met een ruim aanbod oefeningen en aangepaste theorie toepasbaar in zowel individuele- als groepstherapie, relatietherapie; coaching, supervisie...Groepssamenstelling:

Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers


Aantal bijeenkomsten:

De 5 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09:30u tot 16:30u, behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10:30u


Doelstelling:

Uitgebreide kennismaking met actie- en dramatechnieken. U leert een ruim aanbod oefeningen en angepaste theorie kennen die toepasbaar zijn in uw eigen praktijk.


Methodiek:


 • Men ondervindt aan den lijve wat psychodrama in beweging kan zetten en leert op actieve wijze hoe de technieken van psychodrama gehanteerd kunnen worden in eigen praktijk. 
 • Men maakt kennis met de (co)directorrol en zijn specifieke inbreng.
 • Deze leergroep richt zich tevens naar elkeen die wil werken aan persoonlijke groei en meer inzicht wil krijgen in eigen functioneren als therapeut, coach, supervisor, in het onderwijs of in het bedrijfsleven.
 • Met de hulp van psychodramatechnieken wordt de mogelijkheid geboden om zichzelf beter te leren kennen.
 • Van de deelnemers wordt een zekere motivatie en actieve participatie verwacht.
 • In het belang van het groepsproces wordt men in de mate van het mogelijke op elke bijeenkomst verwacht.
 • Na elke sessie wordt er tijd uitgetrokken om aan processing te doen. De gehanteerde actietechnieken worden toegelicht met reflectie op hun toepasbaarheid voor de doelgroep waarmee je werkt.


Theorie:

Bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteld


Data / kostprijs /inschrijving


04 & 11 oktober / 08, 15 & 22 november  2024


Prijs:  685€ incl btw  (literatuur, koffie, thee inbegrepen)
 

Module 1

Verdere verdieping en kennismaking met nog ruimer aanbod oefeningen en theorie om in eigen praktijk te kunnen inzetten, gecombineerd met het ontwikkelen van je (Co)Directorsrol, als (psycho)therapeut, coach, supervisor,...

 


Groepssamenstelling:

Alle leden uit de ervaringsgroep komen voor deze module in aanmerking. Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers.

 

Aantal bijeenkomsten:

De 7 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09:30u tot 16:30u, behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10:30u

 

Doelstelling:

Inzicht krijgen in de taken van een (co-)director en aansluitend specifieke vaardigheden leren toepassen.


Methodiek:

 • De groepsleden oefenen de verschillende rollen in die een director (analist, therapeut, groepsleider en regisseur) zich eigen moet maken.
 • De rol van co-director (empathisch vermogen, zich afstemmen op de protagonist en director…) wordt onder de loep genomen en ingeoefend. Je leert heel praktijkgericht hoe je de technieken in eigen werkveld kan toepassen.
 • De theorie van de ervaringsgroep wordt verder uitgediept en aangevuld met thema’s die onder te brengen zijn bij geschiedenis, ethiek en methodiek.
 • De aangereikte literatuur dient als leidraad om de theoretische achtergrond te verbreden en steun te geven aan de praktijk.
 • In het belang van het groepsproces verwachten we zo veel als mogelijk de aanwezigheid van ieder groepslid.
 • De groepsleden, directors en co-directors worden gestimuleerd tot het reflecteren over het eigen handelen.

 

Theorie:

Bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteld


Data / kostprijs /inschrijving


7 Lesdagen:  29 november, 13 december 2024, 17 en 24 januari, 07,14 & 21 februari 2025 


Prijs: 699,15€ excl btw (185,85€= btw) Totaal: 885€ (incl. 21% btw) literatuur, koffie/thee en water inbegrepen

 


 

Module 2

Vervolmaking van je (Co)Directersrol uit Module I, ontwikkelen van je eigen specifieke stijl toepasbaar met jouw doelgroep.

 


Groepssamenstelling:

Alle leden uit module 1 komen voor deze module in aanmerking. Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers.

 

Aantal bijeenkomsten:

De 7 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09:30u tot 16:30u, behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10:30u

 

Doelstelling:

Inzicht en aanpak van  (groeps)therapeutische processen en leren om afgestemd de Psychodramatechnieken te kunnen toepassen binnen alle fasen. (Opwarming-, actie- en sharingfase)

 

Methodiek:

 •  De cursisten oefenen zich in het leiden van de groep met aandacht voor het gehele groepsproces (recapitulatie, warming-up, actiefase, sharing).
 • De ‘persoon’ van de therapeut beïnvloedt zijn handelen; elk dient zich bewust te worden van persoonlijke sterktes en beperkingen; in ons handelen leren we omgaan met weerstanden, overdracht en tegenoverdracht.
 • We bouwen de praktijk en de theorie van Psychodrama verder uit met bijzondere aandacht voor groepsdynamica, sociometrie en aanverwante gebieden. Casussen vanuit de eigen werkervaring kunnen worden aangebracht, en daarbij onderzoeken we, hoe we in deze concrete situatie psychodramatechnieken kunnen hanteren.
 • In het belang van het groepsproces verwachten we zoveel als mogelijk de aanwezigheid van ieder groepslid.

 

Theorie:

Bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteld


Data / kostprijs /inschrijving


7 lesdagen: 14 & 28 maart, 25 april, 09,16 & 23 mei en 13 juni 2025


Prijs: 699,15€ excl btw (185,85€= btw) Totaal: 885€ (incl. 21% btw) literatuur, koffie/thee en water inbegrepen 


INSCHRIJVINGEN


Na inschrijving hieronder krijgt u snel de factuur toegestuurd waarop duidelijk vermeld zal staan welke bedragen dienen vereffend te worden.


 • Na ontvangst factuur dient het voorschot direct betaald te worden = 250€ (u kunt natuurlijk direct het volledige opleidingsbedrag in één keer betalen)
 • De tweedaagse van de Popjes wordt onmiddellijk volledig betaald (= 299€ incl btw)
 • Alle bedragen worden vergoed op rek nummer : IBAN BE51 7340 6311 3562 - BICKRED BE BB, vermeld uw mededeling!
 • Het resterend opleidingsbedrag dient binnen de maand na inschrijving vereffend te worden op zelfde rek nummer
 • Vermeld steeds opnieuw de mededeling bij elke betaling! 
 • Indien u een afwijking wenst op deze betaalwijze, gelieve ons dan via mail de vraag te stellen, we bekijken samen de mogelijkhedenopleidingen worden ingericht ism het IE-DP (DV.0217006 BE 0634.823032)
INSCHRIJVINGSFORMULIER 


 
 
 
 
 
 
 
Ervaringsgroep
Module I
Module II
Tweedaagse Popjes
 
 
 
 
Mond aan mond reclame
Rechtstreeks via de site
Linked-In
Facebook
Via site: "Vind een therapeut/coach/psycholoog"
Mailing
Andere